Email Facebook Twitter LinkedIn
×ECR Party
The Conservative
ECR Party
TheConservative.onlineTwitterFacebookInstagramYouTubeEmailECR Party’s multilingual hub for Centre-Right ideas and commentary
SwedishSwedishEnglishBulgarianCroatianCzechItalianMacedonianPolishRomanianSpanish
The Conservative
Nyheter & Kommentarer   |    TV   |    Print   |    Kolumnister

Otryggheten ökar

Brott mot företag har ökat 40 procent på tre år

Ny rapport från branschorganisationen Företagarna visar att många företagare skjuter upp eller skrinlägger investeringar, eller rent av överväger att lägga ner verksamhet på grund av den ökande brottsligheten i Sverige....

Allt fler företag i Sverige uppger att de utsätts för brottslighet. Därmed ökar också oron att drabbas, en oro och risk som påverkar näringslivet. En stor andel av företagen uppger att planerade investeringar skjuts upp eller inte alls blir av på grund av utvecklingen. Andelen företagare som överväger att lägga ner verksamhet på grund av brottsligheten har ökat. Värst utsatt är branscherna handel och tillverkning.

Skrämmande utveckling

Det visar branschorganisationen Företagarnas rapport Brott mot företagare 2021. Den bygger på enkäter till de egna medlemmarna samt officiell statistik. 

Resultatet är skrämmande. När Företagarna frågade medlemmarna 2017 om de utsatts för upprepade brott under den senaste femårsperioden, svarade 15 procent ja. I dag svarar 21 procent ja. Urvalet är tämligen litet, men om uppgiften stämmer motsvarar det en ökning om 40 procent på tre år.

Bilden av brottsutvecklingen är inte helt entydig. Somliga branscher uppger minskad utsatthet för brott. Medan exempelvis handeln och tillverkningsindustrin rapporterar en tydlig ökning. Det är stölder som ökar mest, enligt undersökningen. Samtidigt är det inte i de stora städerna och förorterna som ökningen varit som värst. Utsattheten för brott tycks snarast ha ökat utanför storstäderna. 

Dåligt med forskning

Företagarnas rapport står i kontrast till statlig statistik. Brottsförebyggande rådet (Brå) konstaterar att antalet anmälda stölder från butiker eller från byggarbetsplatser sjunker. Det kan dock förklaras av svar i Företagarnas enkätundersökning: bara omkring en tredjedel av företagen uppger att brott de utsatts för anmäls till polisen. Den låga anmälningsbenägenheten antas bero på att många företagare upplever att det inte finns någon mening med att göra en anmälan. Alltför ofta leder anmälan bara till en nedlagd utredning, eller att ärendet avskrivs direkt.

Politiken måste agera

Företagarna vill se en rad åtgärder vidtas från politikens sida. Man vill ha skärpta straff, utöka polisens närvaro, göra det enklare för kommunerna att sätta in lokala ordningsvakter och dessutom förbättra den offentliga statistiken så att brott mot företag särredovisas.