Email Facebook Twitter LinkedIn
×ECR Party
The Conservative
ECR Party
TheConservative.onlineTwitterFacebookInstagramYouTubeEmailECR Party’s multilingual hub for Centre-Right ideas and commentary
BulgarianBulgarianEnglishCroatianCzechItalianMacedonianPolishRomanianSpanishSwedish
The Conservative
Новини § Коментари   |    TV   |    Print   |    Колумнисти

Европейският климатичен закон е икономическо самоубийство

Още в началото на своя мандат, Европейската комисия излезе с предложение за „Европейски климатичен закон“, централният компонент от Зелената сделка на Урсула фон дер Лайен. Основната му цел - неутралност на въглеродните емисии до 2050 г.[1]. Финалният текст, който прави целите на ЕС за намаляване на въглеродните емисии до 2030 г. още по-амбициозни, беше приет и публикуван в официалния вестник на ЕС през юли миналата година.

Трите съзаконодателни институции на ЕС (Европейска Комисия, Съвет и Парламент)   под натиска на зелените терористи твърдят, че цялата европейска икономка - всички сектори и отрасли, трябва да допринесат за намаляване на емисиите. С една дума, Европа, която вече е най-екологично устойчивият континент, трябва да се откаже от индустрията си. Това е едно икономическо самоубийство, което трябва да бъде спряно. Целите и амбициите на комисията Фон Дер Лайен са твърде крайни.  За да постигне тази наивна амбиция фон дер Лайен предлага предоговарянето на регламенти и директиви, които действат успешно от години. Както нееднократно предупреждавахме, натискът върху традиционно важни за нас отрасли, като въгледобива и тежката индустрия, се увеличава.

Зеленият болшевизъм не се спира пред нищо. Игнорират се важните теми на деня за да се обсъждат зелените политики. И то точно в континента с най-сериозни екологични стандарти в света. Най-големите замърсители не желаят да участват в този разговор. Ние обаче решаваме еднозначно да се лишим от икономическото си развитие докато спазваме екологични стандарти за сметка на нашите конкуренти на световната сцена. За въздуха няма граници и докато ТЕЦовете в Маришкия басейн са подложени на натиск от нашите и чуждите зелени, то никой не отваря въпроса за същите тецове, които не изпълняват екологичните стандарти на ЕС само 30 км. на юг в Турция. Това е дефиницията на политическа импотентност.

Проектът за регламент предлага Комисията да задава междинните цели със силата на закон, чрез специален делегиран акт без участието на Съвета на ЕС или на Европейския парламент. Според договорите за ЕС делегираните актове „допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателния акт“ (Член 290, ДФЕС)[2]. По думите на Комисията, обаче, междинни цели ще обуславят траекторията на цялата европейска икономика и всички нейни сектори.

Напротив, климатичния закон е инструмент за натиск върху държавите-членки, особено тези от Централна и Източна Европа, в това число и България. Бюрократите, за които абсолютно никой никога не е гласувал и не би гласувал, ще решават кои отрасли да спонсорират и кои да санкционират. Няма съмнения какво ще погнат - тежко и горко на тежката ни индустрия, въгледобива, енергетиката.

През 2019 г. „Тайм“ избра Грета Тунберг за човек на годината. По този начин тя се нареди в престижната компания на други диктатори като Сталин и Хрушчов. Защото модерните зелени политици и техните поп икони са именно това. Диктатори, които искат да забранят и ограничат лифтовете, самолетите, автомобилите, магистралите и да ни върнат в каменната епоха.

Междувременно, 90% от световните емисии, произведени извън Европа, ще бъдат недокоснати. ЕС ще започне „климатична дипломация“ за да убеди другите държави да намалят емисиите. Естественият ефект на подобна стъпка е това, че дипломатите от страните извън ЕС ще умрат от смях. Защото по-скоро ще им даде пример как да не осакатят икономиките си.

Зеленото е най-вече родолюбие. Никой патриот не би искал да гледа отечеството си мръсно. Ето защо ние, като родолюбци смятаме, че е по-зелено, да се чистят градинките и да се садят дървета отколкото, да налагаме рестриктивни мерки на икономиката и гражданите ни. Ние съзнаваме, че е нужно да се мисли както за природата, така и за нашите работни места и икономически предимства. Европа вече е най-чистият континент. Деиндустриализацията в името на ултра-амбициозни климатични цели е самоубийство. Ето защо не бива да допускаме крайната победа на зеления болшевизъм.

 

[1] https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_bg

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT