Email Facebook Twitter LinkedIn
×ECR Party
The Conservative
ECR Party
TheConservative.onlineTwitterFacebookInstagramYouTubeEmailECR Party’s multilingual hub for Centre-Right ideas and commentary
RomanianRomanianEnglishBulgarianCroatianCzechItalianMacedonianPolishSpanishSwedish
The Conservative
Ştiri și comentarii   |    TV   |    Print   |    Cronicari

lgbti means left ideology

Raportul Matić – continuatorul rapoartelor Lunacek – (Zuber) - Estrela (partea I)

Sexual Revolution - Romania Expres

O expunere clară, directă, fără ambiguități, radicală și alarmantă a ideologiei revoluției sexuale în stadiul ei actual, precum și al obiectivelor, la fel de radicale, ale adepţilor şi promotorilor noii corectitudini morale și politice ...

Abstract

Prezentăm  contextualizat Raportul Matić privind drepturile sexuale si avortul ce urmează să fie dezbătut în Parlamentul European săptămânile următoare în comisii, urmȃnd ca să fie supus procesului de votare în plen în mai sau iunie a.c. Explicăm de ce acest raport este continuatorul rapoartelor anterioare, aşa după cum am scris în titlu.

 

Ce este Raportul Matić?

Succint, despre Raportul Matić:

- autor, Pedrag Fred Matić , membru al PSD din Croaţia , partid de orientare progresistă, de stȃnga provenit din Liga comuniştilor din Croaţia:

Ȋn limba romȃnă,  raportul Matić  are 13  pagini, din care coperta şi cuprinsul înseamnă două pagini. Din cele 11 rămase, un număr de 7 pagini ( de la 3 la 9) cuprind un tip de problematizare prin referirea la numeroase legi, acorduri, articole, declaraţii, definiţii, diverse rapoarte, rezoluţii, regulamente, convenţii; o invocare a acestora care foloseşte itemi integrativi, precum expresiile ,,avȃnd în vedere, întrucȃt’’, verbe de felul ,,a reaminti, a sublinia, a recunoaşte, a invita,  a reafirma, a îndemna, a insista, a recomanda, a încredinţa, a condamna, a considera’’, toate acestea în relaţie cu sintagmele ,,valorile UE, Comisia Europeană precum şi statele membre UE’’.

De la pagina 7 la  pagina 9 se prezintă direcţiile de acţiune, în fapt, recomandări, măsuri propuse, în toate domeniile vieţii de zi cu zi ale europenilor, pentru recunoaşterea şi promovarea drepturilor persoanelor LGBTI (lesbiene, homosexuali, bisexuali, transsexuali, intersexuali), realizarea egalităţii de gen, promovarea educaţiei sexuale în rȃndurile tinerelor generaţii europene. Ȋn pagina 9 ,,invită’’ patru comisari europeni să se implice în zonele de competenţă pentru promovarea prevederilor raportului propriu-zis. Urmează de la pagina 10 ,,expunerea de motive’’ pentru susţinerea şi implementarea la nivel european a politicilor pro-LGBTI;

Leit-motivul raportului sintagma ,,sănătatea sexuală şi reproductivă şi drepturile aferente’’, prescurtat SRHR. Per ansamblu, raportul Matić cuprinde multe elemente aplicative şi este mult mai sintetic, comparativ cu raportul Estrela, de exemplu.

 

Discuţie despre raportul Matić sau  cum drepturile noi le pun în umbră pe cele vechi

Paragraful care atrage atenţia cel mai mult se află pe pagina 6 a Raportului. La punctul B găsim elementul central al Raportului, ,,sănătatea sexuală şi reproductivă şi drepturile aferente’’, prescurtat SRHR.  

Drepturile aferente și reproductive înseamnă ,,drepturile tuturor persoanelor ca integritatea corporală și autonomia personală să le fie respectate; să-și definească orientarea sexuală și identitatea de gen; să decidă dacă, cu cine și când să își înceapă viața sexuală; să decidă dacă, cu cine să se căsătorească și când, dacă și în ce mod să aibă unul sau mai mulţi copii; să aibă acces la informații și sprijin pentru realizarea tuturor celor de mai sus”. Adăugăm şi precizarea explicită că unul dintre obstacolele în materie de SRHR este ,,refuzul de a acorda îngrijiri medicale pe motive de convingeri personale’’, o precizare care lasă loc larg de interpretare; de exemplu, una este să nu accepţi efectuarea unui avort pe considerente de ordin etic şi de convingeri personale şi cu totul altceva este să nu dai ajutorul şi îngrijirea medical potrivită, în caz de urgenţă, de accident unei persoane aderente la LGBTI.

O expunere clară, directă, fără ambiguități, radicală și alarmantă a ideologiei revoluției sexuale în stadiul ei actual, precum și al obiectivelor, la fel de radicale, ale adepţilor şi promotorilor noii corectitudini morale a revoluționarilor sexuali, care sunt la conducerea Europei. Avem aici o declarație de război cultural și valoric împotriva sutelor de milioane de cetățeni ai continentului care nu agreează aceste principii.

 

Se impune, însă, o problematizare practică  pentru a înțelege implicaţiile și consecințele implementării acestui proiect de raport, dacă acesta va obţine un număr suficient de voturi pentru a fi acceptat.

Implicaţiile sociale vor afecta și buzunarul personal, prin consumarea resurselor publice. Dacă aceste noi drepturi legale vor fi votate şi se va începe aplicarea în viața de zi cu zi a acestor drepturi propuse în raportul Matić, acestea vor implica costuri financiare enorme. Drepturile noi pun în umbră drepturile vechi, naturale, consacrate, inerente naturii şi vieţii umane. Drepturile naturale nu impun costuri financiare pentru societate, dar drepturile noi impun, fie că suntem sau nu de acord cu ele! Drepturile naturale, consacrate sunt folositoare societății. Cele noi, nu!

 

Drepturile noi sunt consumatoare de mulţi bani şi resurse sociale

De exemplu, exercitarea dreptului la libera exprimare nu impune nici un cost financiar direct pentru societate, nici indirect. Sau dreptul la libera asociere, ori la exercitarea dreptului la muncă.

Un exemplu contrar este recunoașterea și implementarea unui drept la autodeterminare a identității de gen, pentru că acest  pretins drept decurge din ideologia de gen. Dar, pentru a-l exercita se impun cheltuieli bănești, risipă de timp, folosirea nejustificată a resurselor financiare colective, reducerea drastică a productivității persoanei care își schimbă sexul și care, pentru tot restul vieții, nu va fi nici fericită, nici productivă, ci va fi o povară financiară pentru noi ceilalți.

Aceste costuri exprimate în cifre oferă o înţelegere mai uşoară a cheltuielilor financiare; de exemplu, folosirea de medicamente special concepute, denumite generic ,,blocanţi pubertari’’ sau ,,inhibitorii pubertăţii’’(puberty blockers) la copiii aflaţi în pragul perioadei de adolescenţă sau pentru adolescenţi care reclamă ,,disforie de gen’’, adică ,,nu sunt siguri de ce gen sunt’’, indiferent de caracteristicile sexuale primare, formate în perioada intrauterină, definite pȃnă  la naştere şi aflate în proces de dezvoltare!

Aşadar, medicamente pentru sistarea pubertății, pentru ca mai apoi să li se faciliteze schimbarea chirurgicală a sexului biologic, costă în SUA costă aproximativ 1200 USD lunar! Nu anual, ci lunar!  În UK, costurile variază între 4000 şi 25.000 USD/anual. Evident, nu putem să nu ne întrebăm: cum adică dar, un adolescent nu produce niciun dolar, english pound ori euro, însă societatea trebuie să cheltuiască pentru el între 12.000 şi 25.000 de dolari anual, doar pentru medicamente de inhibare a pubertăţii

 

Sunt, însă, voci care afirmă cu subiect şi predicat că inhibitorii pubertăţii nu sunt altceva decȃt medicină experimentală, cu atȃt mai mult cu cȃt şi suporterii acestor forme de tratament hormonal recunosc că nu ştim cu adevărat efectele totale şi în timp!

Costuri pentru intervenţii chirurgicale plastice şi estetice la persoanele trans:

E uşor să ne imaginăm ce costuri ar fi în cazul în care o persoană transgender decide să îşi schimbe sexul de mai multe ori în timpul vieţii…

Pe lângă asta, aceste persoane au nevoie de terapie  cu un  psiholog / psihiatru/ psihoterapeut toată viața; vor lua lecții pentru feminizarea vocii, pentru a învăța cum să meargă precum femeile și invers. Adăugăm şi costurile deloc de neglijat ale tratamentelor hormonale post-operatorii, multe dintre ele tot pentru toată viaţa!

Prin exercitarea drepturilor naturale, vechi, consacrate societatea câștigă. Prin exercitarea celor noi, precum cele de mai sus societatea pierde; pierdem și noi. Ne afectează nu numai copiii, valorile, drepturile care ne sunt nouă, conservatorilor şi creştinilor, de interes, dar ne impun niște costuri considerabile. Asta va fi una dintre consecințele inevitabile ale legalizării educației sexuale în România, aşa după cum e aceasta descrisă pȃnă acum, inclusiv în acest  raport.

Implicaţiile nefaste ale acceptării raportului Matić pentru  România

Dacă Raportul Matic va fi adoptat de Parlamentul European, atunci ne putem aștepta la ,,o invazie a experților’’, specializaţi în educaţia sexuală  în școlile din România, pentru impunerea prevederilor raportului.

Cu privire la modul de implementare, aceste rapoarte ale PE seamănă cu vechile teze de partid din Romȃnia comunistă, care erau transpuse în practică prin acțiunile ,,cadrelor și activiștilor de partid’’. Învățătorii, profesorii, diriginții și alte ,,cadre de nădejde ale partidului’’ erau obligați să îndoctrineze elevii şi studenţii cu ideologia comunistă...

Pagina 8, punctul 5 al Raportului  ,,reafirmă apelul adresat statelor membre de  Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei  pentru a garanta resurse bugetare suficiente pentru SRHR şi de a asigura disponibilitatea unor resurse umnae adecvate’’. Această solicitare cu accent imperativ ne afectează buzunarul! Promovarea drepturilor sexuale va trebui făcută cu sprijinul fondurilor publice și prin mobilizarea unui număr adecvat de persoane. Iniţierea în educaţia sexuală a copiilor noștri se va face pe bani romȃneşti și fără acord parental ori cu știința noastră. Acesta este un motiv în plus pentru a ne opune inițiativei legislative de instituire a educației sexuale în România.

 

,,Discriminare şi dezinformare’’ din perspectiva raportului Matić

Tot în pagina 8, la punctul 9, autorul raportului  ,,solicită statelor membre să combată răspȃndirea dezinformării discriminatoare și nesigure în domeniul SRHR’’ privind sexualitatea. Care ar putea fi sursele de dezinformare şi discriminare ale adolescenţilor sau persoanelor mature? Vizați sunt părinții, clerul bisericesc, școlile creștine și toți adulții care dețin un rol în educarea copiilor și al adolescenților, organizaţiile conservatoare, creştine. Pedepsele pentru cei care nu se conformează pot fi dure și aspre, există relatări în presă suficiente.

 

Expunerea de motive din raportul Matić

Paginile 10 la 13 din acest raport cuprind o argumentaţie, din punctul meu de vedere, ,,pro domo’’ cu privire la ,,realizarea egalităţii de gen şi eliminarea violenţei pe criterii de gen’’.

Ca formă, argumentaţia aceasta se vrea a fi un polisilogism; problema acestui polisilogism este că anumite concluzii, din silogismele iniţiale, care devin ulterior premise în următoarele silogisme sunt fie false, fie nesigure. Prin urmare, gradul de adevăr al concluziilor intermediare şi al celei finale ale acestui polisilogism este unul foarte redus, eufemistic scriind...

D.p.d.v., al conţinutului informaţional, avem aici recomandări şi solicitări legate de asigurarea gradului de accesibilitate financiară, care trebuie să fie asigurată de statele membre UE! 

Toată educaţia sexuală despre care se face vorbire aici pleacă de la egalitatea de gen şi ajunge invariabil la avort, care trebuie să poată fi efectuat cu prioritate; obiecţia de refuz din partea cadrelor medicale pentru a efectua avort din motive de conştiinţă, e calificată în raportul Matić ,,drept o negare a îngrijirii medicale’’, în pofida faptului că 20 de state membre UE prevăd dreptul la obiecţia pe motive de conştiinţă! La pagina 12 avem un paragraf care conţine contradicţii în termeni; raportul se încheie cu o problematizare legată de mortalitatea femeilor la naştere.