Email Facebook Twitter LinkedIn
×ECR Party
The Conservative
ECR Party
TheConservative.onlineTwitterFacebookInstagramYouTubeEmailECR Party’s multilingual hub for Centre-Right ideas and commentary
RomanianRomanianEnglishBulgarianCroatianCzechItalianMacedonianPolishSpanishSwedish
The Conservative
Ştiri și comentarii   |    TV   |    Print   |    Cronicari

Statele Unite ale Americii, conservatoare sau nu?⁠

PickPik.com

Trăsătura de baza a conservatorismului în America o reprezintă libertatea individului, respingerea guvernării aristocratice, domnia absolută a legii....

În Statele Unite ale Americii conservatorismul reprezintă un sistem de convingeri politice caracterizat prin respectul pentru tradițiile  poporului american, idei republicane, susținerea ideilor și convingerilor iudeo-creștine, a valorilor morale și anticomunism. Aici se promovează idealuri ca libertatea individuală și libertatea economică, conservatorismul social și promovarea credinței iudeo-creștine. Se promovează, de asemenea consolidarea pieței libere, limitarea implicării guvernului în economie și a controlului exercitat de sindicate asupra antreprenorilor. Trăsătura de baza a conservatorismului în America o reprezintă libertatea individului, respingerea guvernării aristocratice, domnia absolută a legii.

Conservatorismul american are la baza, ca proveniență republicanismul, adică  idea ca oamenii sunt egali din naștere, au anumite drepturi inalienabile, cum sunt dreptul la viață și dreptul la libertate.

S-a înființat o Republică federală și s-a instaurat domnia legii. Tradiția conservatoare a avut un un rol major în cultura și politica americană după 1776. Mișcarea conservatoare organizată în politică a apărut după anul 1950. La început această mișcare a fost neorganizată, până în 1960, nu s-a manifestat ca o forță socială puternică, dar în schimb modificarea sentimentelor populare au luat noi forme, cu noi semnificații care au dus la rezultate politice pozitive ale renașterii conservatoare din cei zece ani care au urmat. Are loc o renaștere a ideilor conservatoare, pe plan intelectual, prin publicarea unor cărți cu caracter conservator, a buletinelor informative și a altor publicații conservatoare. Au apărut, drept urmare, unele grupuri  conservatoare de lucru, studiu și discuții în rândul studenților și al tinerilor, unde se dezbateau idei conservatoare și se expuneau puncte de vedere conservatoare.

Ca și politică federală de stat apare lupta împotriva totalitarismului, a comunismului, se promovează ideile de libertate, de promovare a personalității umane, de adoptare a politicilor fiscale responsabile, o societate fără discriminări rasiale, cu respectarea  drepturilor cetăţeneşti.

America s-a desfășurat având în prim plan două mari partide politice, Partidul Democrat și Partidul Republican.

Sistemul politic al Statelor Unite este diferit față de și sistemele politice ale altor democrații dezvoltate, mai ales pentru motivul că partidele mici nu au o influență politică de luat în considerare, față de cele două partide mari, principale, care domină scenă politică.

În SUA, există unele state recunoscute pentru faptul că sunt deosebit de conservatoare, inclusiv Tennessee, Louisiana, Wyoming, Dakota de Sud și Texas. În aceste state impozitele sunt mici, șomajul este mai mic  ca și rată decât în restul statelor, există legislație privind dreptul la muncă, sindicatele nu sunt puternice, datorită reglementărilor existente, conducerea acestor state este conservatoare, de-a lungul istoriei și prezintă o cultură care se bazează pe valori tradiționale conservatoare. În aceste state reglementările comerciale sunt și ele limitate, există un număr mare de rezidenți conservatori, uneori peste 50% dintre rezidenți, impozitele au cote mici, apartenența lucrătorilor la sindicate este redusă. Unul dintre cele mai conservatoare state din S.U.A. este statul Mississippi, unde un procent de peste 50% dintre rezidenți sunt conservatori. În statele consevatoare  se remarcă un număr tot mai mare de persoane religioase, care pun un accent mare pe tradiții și respectarea acestora. Statul American Tennessee nu are impozit pe venit de stat și are ca  impozite pe proprietate cele mai reduse  din țară. Statul compensează aceste impozite scăzute cote de impozitare mai mari la vânzări și, ca urmare, un procent mare  din impozitele din Tennessee sunt plătite de nerezidenți. Tennessee este un stat cu drept de muncă și doar 5,5% dintre lucrătorii săi sunt membriii unui sindicat. Acest stat American este recunoscut pentru cultura sa conservatoare, 43% dintre rezidenți fiind conservatori și în ceea ce privește religia 49% dintre rezidenți sunt „foarte religioși”.

Statele americane Memphis, Nashville și Knoxville sunt considerate zone turistice populare care ajută la aducerea monedei din  afara statului.

Statul American  Pelican are ca  venituri personale ale populației, venituri scăzute și impozite pe vânzări, de asemenea mici, ceea ce îl  transformă într-un stat popular pentru proprietarii de întreprinderi mici.  Louisiana este un stat American  cu drept la muncă și  cu un nivel scăzut al membrilor aparținând sindicatelor.  În ianuarie 2020 în acest stat se înregistra o  rată a  șomajului de stat  de 5,3%. Louisiana  este un stat cu  multiple inițiative conservatoare, cum sunt reforma  educației și dereglementarea afacerilor, transportul deschis fără permis și nu necesită înregistrari la stat a pistoalelor sau a armelor lungi.

Statul american Wyoming  este unul dintre cele mai conservatoare state din țară, cu un procent de 46% rezidenți conservatori. Un procent de 5,62% din 52% din veniturile populației din Wyoming provin de la nerezidenți prin impozite pe producția de minerale. Producția de petrol și gaze natural sunt pe primul loc în economia acestui stat.
În Dakota de Sud nu sunt impozitate veniturile și moștenirile de  de stat,  are un impozit de 4,5% pe vânzări   deține poziția de stat cu cele  mai mici impozite pe locuitor.

Statul American Texas se remarcă drept un mediu favorabil afacerilor bazate în special pe  producția de petrol și gaze naturale, care a crescut  mai ales datorită conducerii conservatoare a statului. Dintre rezidenți, aproximativ 38% sunt  conservatori .
Statul Dakota de Nord, un stat profund conservator, ca și climat de afaceri se remarcă ca unul foarte bun cu un procent de 39% rezidenți  declarați conservatori.

Mississippi este un stat American care se remarcă prin cultura sa profund religioasă și conservatoare. Rezidenții acestui stat se situează pe poziția extrem de religioși, în procent de  60%  „foarte religioși” și  „moderat religioși” în procent de 30%, opiniile conservatoare, sunt menținute în timp,  se pune accent pe bunăstarea socială.

Conservatorismul impune respectul pentru tradiţiile culturale, morale şi religioase. Președintele republican, Donald Trump, cu voluptăţile sale de orator demagogic dovedite cu prisosință în recenta campanie, nu poate trece drept un conservator „clasic”, deși în discursul său bine calibrat, rostit imediat după triumful său electoral, a adoptat un ton mai solemn și elegant, dând semne că înțelege gravitatea noii sale poziții.

Lucrarea  lui Jonathan Haidt" Mintea moralistă. De ce ne dezbină politică și religia?", explică adeziunile religioase, politice și morale  după cum le percepem instinctual. Lucrarea prezintă o teorie despre valorile la care aderăm și care  determină judecățile morale, înțelegerea diferențelor   dintre liberali și conservatori din America .  Haidt susține că, valorile cum sunt   "respectul pentru egalitate și promisiune și oroarea de vătămare (grijă și dorința de a oferi protecție celor vulnerabili)", ar fi comune liberalilor și conservatorilor. Valorile cum sunt "respectul pentru autoritate, puritate și loialitate", sunt susținute numai de conservatori, cele trei valori conservatoare fiind regăsite  în tradițiile  culturale și morale. Președintele Donald Trump a fost un susținător al celor trei valori conservatoare prin politicile sale, având în acest fel success și susținere din partea rezidenților conservatori.

Conservatorismul, poate fi privit că și o concepţe despre lume bazată pe respectarea  tradiţiilor culturale şi morale, promovarea valorilor morale și culturale pe  care le percepem instinctiv.

Conservatorii din România au fost convinși la instalarea lui Donald Trup în funcția de Președinte al Statelor Unite ale Americii că va urma o revoluție conservatoare globală. Donald Trump nu se remarcă drept o persoană religioasă, dar nu este împotriva acesteia.
Mandatul d-lui Trump a oferit beneficii  României, deoarece  a continuat dialogul la nivel înalt, s-a extins infrastructură militară americană  care are misiunea de a apăra flancul estic al NATO, strategia și interesele pe termen lung ale țării noastre, arhitectură, rețelelor 5G  și  modernizarea, preconizată, a energiei nucleare civile.

America, privită din punct de vedere religios  începe în această perioadă să se orienteze spre Dumnezeu.

Acţiunea de protest de la Washington, cu motto-ul "Restoring Honor" la care au participat  zeci de mii de conservatori a avut rolul de a le aduce  un omagiu militarilor americani şi "tuturor acelora care întruchipează principiile de bază ale Americii - decenţa, sinceritatea şi onoarea". Manifestaţia are rolul principal în a recucerii mişcarea pentru drepturile cetăţeneşti spre o societate fără discriminări rasiale. Acţiunea de protest susmenționată a vizat în principal politica preşedintelui Barack Obama, pe care mişcarea ultraconservatoare "Tea Party" l-a acuzat că prin politică se promovează idei care duc la  dispariţia valorilor tradiţionale ale Americii. Astfel  prin politică sa, Barack Obama, promovează influență tot mai ridicată  a statului în economie.

Legat de