Email Facebook Twitter LinkedIn
×ECR Party
The Conservative
ECR Party
TheConservative.onlineTwitterFacebookInstagramYouTubeEmailECR Party’s multilingual hub for Centre-Right ideas and commentary
SwedishSwedishEnglishBulgarianCroatianCzechItalianMacedonianPolishRomanianSpanish
The Conservative
Nyheter & Kommentarer   |    TV   |    Print   |    Kolumnister

Mätning av verklighetssyn

Svenska folket går i konservativ riktning

Grafik: Fokus.

Betydligt fler svenskar anser samhällets utveckling går åt fel håll i år jämfört med förra året. Den konservativt präglade synen på verkligheten omfamnas av allt större väljargrupper, till och med hos C- och L-väljare....

När väljarnas uppfattningar om Sveriges utveckling och i ett antal centrala värderingsfrågor har undersökts av opinionsinstitutet Novus framkommer en tydlig kantring åt det konservativa hållet i svensk folkopinion.

Det märks redan i den övergripande frågan om Sverige ”går åt rätt eller fel håll”. Hösten 2019 ansåg 36 procent att utvecklingen gick åt fel håll. Denna höst uppger hela 53 procent att det går galet för Sverige.

Men skillnader finns. I år har 92 procent av Sverigedemokraternas väljare och 71 procent av Moderaternas och Kristdemokraternas väljare en dyster syn på utvecklingen i landet. Allt medan regeringssidans väljare (S, MP, C, L) fortfarande har en ljusare bild där 62-64 procent anser landet går åt rätt håll, medan 21-24 procent ansåg utvecklingen går åt fel håll.

Det som gjort att färre ser ljust på framtiden är brottsligheten, invandringen och islam samt klimatet.

Också högutbildade blir mer negativat till invandringen

”Tidigare har oron varit starkast hos lågutbildade och arbetare inför vad invandringen och brottsligheten betyder. I höstens undersökning ser man att i synen på invandringen, kriminaliteten och islam ökar de negativa uppfattningarna hos studenter, universitetsutbildade och SACO-medlemmar”, skriver Fokus (betalvägg).

Bland högutbildade har andelen fördubblats som anser att Sverige tar emot för många invandrare från utomeuropeiska länder, från 33 till 62 procent. Bland studenter har andelen som anser att invandringen berikar det svenska samhället minskat kraftigt, från 77 till 52 procent. Bara på ett enda år.

Däremot har LO-medlemmarna gått något i motsatt riktning. I år säger 50 procent att invandringen berikar Sverige, medan det var 43 procent förra året.

Väljarna alltmer konservativa

Fokus citerar statsvetaren Marie Demker som ser ett tydligt skifte mot konservativa och nationalistiska värderingar. Fler vill ha restriktioner mot invandringen eftersom fler ser den som ett hot mot svensk kultur och svenska värderingar. ”Där är islam tveklöst den religion som människor känner starkast skepsis emot”, säger hon.

I Novusmätningen ökar andelen som ser islam som ett hot mot svensk kultur hos alla partiers väljare. De fördubblas inom S och MP, från 14 till 27 procent. Ökar med mer än en tredjedel bland C och L-väljare, med +15 procent till 39 procent. Ökar med +5 procent bland moderater, till 56 procent. Och bland SD-väljare från 88 till 90 procent.

Också i synen på brottslighet blir väljarkåren mer konservativ. ”För ett år sedan instämde 54 procent av de liberala väljarna (C och L) i att fler poliser och längre straff inte bidrar till minskad brottslighet. Nu har den andelen minskat till 24 procent”, skriver Fokus. Alltså en halvering av flummet bland dessa flummiga partiers väljare!

Här ligger från i höst de icke-socialistiska partierna mycket nära varandra: 75 procent av SD-väljarna, 72 procent av C- och L-väljarna och 70 procent av M och KD-väljarna anser att fler poliser och längre straff hjälper.

Däremot har rödgröna väljare i S och MP gått i motsatt riktning och har nu en minskad tilltro till polis och straff. Nu säger 50 procent att fler poliser och längre straff inte minskar brotten, förra året var det 42 procent som inte trodde på längre straff. 

Det faktum att C- och L-väljarna dessutom blivit betydligt konservativare i synen på om invandring berikar Sverige – andelen som inte tror det har nästan tredubblats – visar att i frågor på GAL-TAN-skalan, den moraliska dimensionen, har en stor del av dessa liberala partier som stöder S-ledd regering mer gemensamt med M, KD och SD. Och den andelen växer, medan de som delar socialisternas syn minskar (från 83 till 66 procent).

Kultur och moral visar vart opinionen är på väg

Den här mätningen från Novus är väldigt intressant. Den mäter inte frågor utefter den traditionella vänster-höger-skalan i ekonomisk politik, utan efter den moraliskt-kulturella skalan där vi i ena änden har radikaler, revolutionärer och utopister och i den andra änden konservativa, pragmatiker och realister.

Länge har det sagts att Sverigedemokraterna är ett apart parti eftersom det avviker så starkt utefter denna andra dimension (ofta kallad GAL-TAN). Och därför att inget annat svenskt parti sedan Thorbjörn Fälldins och Gösta Bohmans dagar har företrätt konservativa värderingar.

Det är sant. Och det är skälet till att Sverigedemokraterna inte bara kom in i riksdagen 2010 utan tio år senare är ett av de tre största partierna.

Ja, den konservativa vågen är så stark att den påverkar också väljarna i de andra partierna. Deras värderingar blir alltmer lika Sverigedemokraternas. Och därför flyttar de gamla partierna i SD-riktningen.

Och så ska ske i en demokrati. Det är breda folkopinioner som ska styra.

Om Novus mätning bekräftar att Sverigedemokraterna har rätt, och att M och KD insett det, så är mätningen en uppmaning eller varning till C och L. Deras partiledningar stretar emot och vill inte erkänna att svenska folket, inklusive deras egna väljare, har blivit mer konservativa och kräver korrigering från det flummiga vänsterliberala elände som skapat de allt allvarligare samhällsproblemen som väljarkåren upplever.

Antingen måste dessa partiers ledningar komma till sans, eller så kommer deras väljare byta parti. Förmodligen är det senare mest troligt. Och dessa väljare måste med öppna armar välkomnas till SD, M och KD.

Då finns en parlamentarisk majoritet att börja rätta till allt som gått så fel så länge.