Email Facebook Twitter LinkedIn
×ECR Party
The Conservative
ECR Party
TheConservative.onlineTwitterFacebookInstagramYouTubeEmailECR Party’s multilingual hub for Centre-Right ideas and commentary
BulgarianBulgarianEnglishCroatianCzechItalianMacedonianPolishRomanianSpanishSwedish
The Conservative
Новини § Коментари   |    TV   |    Print   |    Колумнисти

За семейството – предизвикателства, опасности и защо е нужно то да бъде съхранено

За семейството – предизвикателства, опасности и защо е нужно то да бъде съхранено

Днес честваме денят на християнското семейство. За всеки консерватор и християнин, този ден би следвало да бъде свещен. Семейството е най-малката единица на нашето общество и само по себе си представлява една малка “домашна“ църковна общност, която е неотделна част от християнския космос. Когато двама души съчетаят животите си, те неминуемо се подлагат на едно велико изпитание, в което трябва да забравят егоизма си. Или както описва семейството Св. Писание: „Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще станат двамата една плът” (Бит. 2:24). Днес обаче, концепцията за традиционното семейство, което е не само християнска но и консервативна ценност, е поставено на изпитание.

Редица фактори като дигитализацията на обществото, навлизането на новите технологии в производството и бизнеса и все по-развиващата  се медицина са сред причините за увеличилата се значително продължителност на живота в развитите страни и общества. Въпреки че продължителността на живота в наши дни достига до невероятните, от гледна точка на миналото, средно 80 години, което предвещава само демографски бум, такъв не само не се наблюдава, но и тенденциите са все по-тревожни.

Застаряващото население в Европа, както и рушащия се статут на семейството като основна възпитателна и изграждаща социална и микроклетка на обществото, са сигурен знак за продължаващия процес на фрагментация. За разлика от годините, когато жена да роди дете без съпруг е било равносилно на икономическа катастрофа, днес нещата не стоят така. Бракът вече не е функция на икономическа необходимост. Сложността на образователния процес, заради потребността на съвременните бизнес нужди и неизбежните процеси на урбанизация по естествен начин направиха така, че желаещите да се пласират успешно на пазара на труда, днес прекарват доста повече години в образование, отколкото преди.

Статистиките показват категорично, че на съвременния човек са му необходими от между 10 и 15 години прекарани в образование и квалификация преди да се влее в икономическия живот на общността. Следователно за съвременното семейство раждането и отглеждането на деца са от една страна изтласкани по-напред във времето, а от друга са сведени от основна дейност, както е било в миналото, до една от многото дейности в наши дни.

Семейството като брак между мъж и жена в класическата и традиционна форма е необходимо да бъде съхранявано, не само заради съвместния живот, икономическото подпомагане и взаимното отглеждане на деца. Семейството има още своя образователна функция, която е пряко свързана с развитието на детето. Комуникативна функция, която свързва членовете на семейството и изгражда стабилни връзки на взаимопомощ, чувство на принадлежност към общност, осигуряване на подкрепа, близост и приятелство. Децата се раждат с потенциал да бъдат развити хора. Семейството е основният фактор да бъде достигнат потенциалът им.

Те ще го реализират единствено ако възрастните членове на семейството създадат онази благоприятстваща среда за тях, която да им покаже и зададе основните архетипни поведения спрямо морала и културата на общността, в която ще растат. Тази обществена клетка е решаващият фактор за формирането на ценностната система на децата. Възпитанието им в традиционен европейски мироглед, стъпващ на християнския морал и националната културна идентичност е основната задача, но и предизвикателство за настоящите и бъдещи родители, на фона на все по-сложния свят, в който живеем.

Днес е повече от важно да защитим семейството и семейните ценности, изтъквайки неизменната му роля за общността и бъдещите поколения, макар предизвикателствата на епохата, в която живеем да размиват приноса му. По-лошото е, че на европейско ниво, живеем във времена в  които Европейският съюз е забравил своите християнски ценности завещани от основателите на общността. Робер Шуман, бащата на това което днес наричаме Европейски съюз е бил убеден католик, който е обръщал изключително  внимание на християнството като темел на модерна Европа. Днес обаче всичко това е забравено. Европейският съюз води непрестанна война срещу традиционните християнски ценности и в частност срещу семейството. Разбира се институциите са подпомагани от неолиберални организации и групи, които чрез своите медийни и НПО влияния да допринасят за ерозирането му.

Наш дълг като консерватори, християни и европейци е да се борим срещу този процес.

Свързани

Burke and Acton

Two Thinkers for All Seasons

HHG 16 January 2022

The Good Samaritan

Why Christianity and Capitalism are Compatible

HHG 1 January 2022

Atlas Network

The 2021 Freedom Dinner in Miami

HHG 18 December 2021

Burke and Acton

Two Thinkers for All Seasons

HHG 16 January 2022

The Good Samaritan

Why Christianity and Capitalism are Compatible

HHG 1 January 2022

Atlas Network

The 2021 Freedom Dinner in Miami

HHG 18 December 2021