Email Facebook Twitter LinkedIn
×ECR Party
The Conservative
ECR Party
TheConservative.onlineTwitterFacebookInstagramYouTubeEmailECR Party’s multilingual hub for Centre-Right ideas and commentary
SwedishSwedishEnglishBulgarianCroatianCzechItalianMacedonianPolishRomanianSpanish
The Conservative
Nyheter & Kommentarer   |    TV   |    Print   |    Kolumnister

Regeringsalternativ

Konservativ kriminalpolitisk korsbefruktning

Tankesmedjan Oikos har startat podd. Första gäst är idéhistorikern Tony Gustafsson som granskat de tre konservativa oppositionspartiernas kriminalpolitik. ...

Oikos podd blir fil.dr Tony Gustafsson intervjuad av Arvid Hallén om slutsatser av den rapport han lagt fram och som analyserar om de tre partierna Moderaterna (M), Sverigedemokraterna (SD) och Kristdemokraterna (KD) ligger tillräckligt nära för att effektivt kunna genomföra en ny kriminalpolitik inom ramen för samverkan efter ett regeringsskifte.

Rapportens titel lyder: En konservativ kriminalpolitik? - särdrag, skillnader och samsyn.

Skarpa reformer väntar kriminalpolitiken

Gustafsson har granskat riksdagsmotioner som de tre partierna lagt de senaste sju åren, i syfte att se om det finns en samsyn inom kriminalpolitiken med exempelvis avskaffande av straffrabatter och ökade befogenheter till polisen.

– De här partierna representerar en politisk vilja att reformera rättsväsendet. Skulle det genomföras så skulle det vara den största förändringen av svenskt rättsväsende på i alla fall femtio år, säger Tony Gustafsson.

Rapportens slutsats är att det finns en stor samstämmighet kring både sakpolitik och ideologisk utgångspunkt mellan de tre partierna och att förutsättningarna för ett väl fungerande samarbete på kriminalpolitikens område vid ett regeringsskifte efter nästa val skulle vara mycket goda.

Skillnader i profil snarare än riktning

De profilmässiga skillnader som trots allt återstår mellan de tre partierna bedöms vara kompletterande och inte utgöra en källa för allvarligare meningsskiljaktigheter.

Totalt har han undersökt 55 lagda lagförslag. – 25 procent av förslagen omfattas redan av samtliga partier, det vill säga alla tre partier har lagt likalydande motioner. 50 procent av förslagen omfattas av två partier, säger Gustafsson.

Grovt sammanfattat sägs Moderaterna ha den mest systematiskt genomarbetade politiken, SD kan anses ha den tuffaste politiken på området och KD bidrar, förutom med skarpa brottsbekämpande förslag, också med det mest tydliga humanitära och brottsofferorienterade perspektivet.