Email Facebook Twitter LinkedIn
×ECR Party
The Conservative
ECR Party
TheConservative.onlineTwitterFacebookInstagramYouTubeEmailECR Party’s multilingual hub for Centre-Right ideas and commentary
SwedishSwedishEnglishBulgarianCroatianCzechItalianMacedonianPolishRomanianSpanish
The Conservative
Nyheter & Kommentarer   |    TV   |    Print   |    Kolumnister

Asyl i Europa

Flera länder kan följa Danmark om asylprocess i Afrika

Danmark vill flytta asylprocessen till Afrika.

Danmark har beslutat att flytta asylprocessen till Afrika. Nu kan flera EU-länder följa efter, till migrationskommissionär Ylva Johanssons förtret....

Det danska förslag som röstades igenom parlamentet förra veckan har väckt intresse runt om i Europa. Lagen innebär att den socialdemokratiska regeringen ska försöka ingå avtal med ett land utanför Europa, företrädesvis i Afrika, där man tänker upprätta mottagningscentrum för dem som sökt asyl i Danmark. De som beviljas asyl ska sedan föras över till FN:s flyktingläger. Danmark ska sedan besluta hur många kvotflyktingar man tar emot från FN:s flyktingläger.

Väcker intresse i andra EU-länder

Österrikes inrikesminister Karl Nehammer säger det danska asylsystemet för ett  ”lockande angreppssätt”. Han planerar inom kort besöka Danmark för att studera hur lagen ska fungera i praktiken.

Om Österrike är inspirerat betyder det sannolikt att andra länder kan börja snegla på nya danska lagen. 

I debatten påpekas att EU redan principiellt agerar på liknade sätt. Avtal med länder som Turkiet Marocko och Libyen går ut på att hindra asylsökande att ta sig in i Europa. 

EU-kommissionär kritisk

Trots att EU-kommissionen själva har tecknat avtal med syfte att begränsa migrationsströmmarna, fördömer svenske och socialdemokratiske migrationskommissionären Ylva Johansson Danmarks beslut att flytta asylprocessen ut ur landet i syfte att minimera antalet asylsökande.

– Det är ett flagrant brott mot grundläggande mänskliga rättigheter, säger hon i en intervju i Dagens Nyheter. ”Jag kommer aldrig att gå med på det”.

Kommissionär Ylva Johansson har dock problem att handskas med inom sitt eget ansvarsområde. Allvarliga anklagelser om korruption riktas mot EU:s gränspolis Frontex, som lyder under Ylva Johansson. EU:s revisorer framför skarp kritik om ineffektivitet, senfärdighet och brist på analys inom Frontex. Ylva Johansson lägger skulden för missförhållandena på ledning och en bristande styrning.