Email Facebook Twitter LinkedIn
×ECR Party
The Conservative
ECR Party
TheConservative.onlineTwitterFacebookInstagramYouTubeEmailECR Party’s multilingual hub for Centre-Right ideas and commentary
SwedishSwedishEnglishBulgarianCroatianCzechItalianMacedonianPolishRomanianSpanish
The Conservative
Nyheter & Kommentarer   |    TV   |    Print   |    Kolumnister

Migration

Obegripligt att regeringen försvarar kusingifte

Oppositionspartierna i Sverige vill förbjuda kusingifte. Detta som ett led i integrationsarbetet. Kusingifte är vanligt i Mellanöstern, men barn födda av kusiner som föräldrar innebär kraftigt ökade medicinska risker....

I medicinska tidskriften Lancet har studie presenterats som visar att risken för medfödda missbildningar ökar om fadern och modern är kusiner. Studien har gjorts mot bakgrund av att man i delar av Storbritannien sett ett högre antal medfödda missbildningar hos barn till föräldrar med ursprung i Pakistan, där kusinäktenskap är relativt vanligt och socialt accepterat.

Däremot har det i Sverige länge varit tabu att kusiner ingår äktenskap. En hälsosamt tabu som borde upphöjas till lag. Men när oppositionspartierna föreslagit detta har justitieminister Morgan Johansson avfärdat ett sådant förbud med motivet att han inte vill reglera vuxna människors rätt att gifta sig med vem de vill.

Motverka klankulturens inavel

Men vuxna människors rätt att välja parter är redan kringskuret. Omyndiga och familjemedlemmar är redan förbjudna att ingå äktenskap. Ett förbudet mot kusingifte skulle ha en historisk förankring och starka medicinska skäl. Det borde ligga i alla partiers intresse att minska riskerna för de allvarliga hälsoproblem som förknippas med inavel. Om inte annat för att värna den offentliga sjukvården från långvariga utgifter. Det skulle vara en ganska liten frihetsinskränkning som skulle göra stor skillnad för en del individer.

Det skulle ge ett tydligt besked till migranter om hur riskfyllt det är att föda barn när man är så nära släktingar. Det skulle också slå fast att Sverige inte är – och inte ska bli – en klankultur där det är viktigt att hålla ägodelar och arv inom släkten.

Ett förbud skulle stärka arbetet mot heders- och klanstrukturer. 

- Arrangerade äktenskap och kusinäktenskap är vanligt förekommande i vissa delar av världen där klansamhällen förekommer och hederskultur har stark påverkan. Detta strider mot västerländska och svenska normer, där värderingar kring kvinnors fria val är rådande och synen på äktenskap som ett förbund i kärlek gäller. I takt med en stor migration från främmande kulturer har dessa fenomen dock kommit att bli allt vanligare i Sverige, vilket nu leder till ett behov av att lagstifta i frågan, sa riksdagsledamoten Mikael Eskilandersson (SD) i riksdagen för ett tag sedan. 

Han konstaterade då att Norge har föreslagit ett förbud mot kusinäktenskap, och i Danmark kan äktenskap mellan kusiner inte utgöra grund för anhöriginvandring. Även Sverige bör ta de steg som krävs för att motverka tillväxten av denna problematik, menar Eskilandersson.

Står Socialdemokratin för svenska värderingar?

Att S-regeringen inte vill vidta denna relativt raka och enkla lagstiftningsåtgärd väcker frågor. Vill S, bakom retorik om motsatsen, stödja Mellanösterns kulturella värderingar framför svenska? Är rösterna från klankulturens praktiker i svenska förorter så viktiga för S att man inte förmår göra det rätta? Annars borde stopp för kusingiften vara en av alla dessa stenar som statsminister Magdalena Andersson (S) lovat vända på i kampen mot migrationens mörka sidor.