Email Facebook Twitter LinkedIn
×ECR Party
The Conservative
ECR Party
TheConservative.onlineTwitterFacebookInstagramYouTubeEmailECR Party’s multilingual hub for Centre-Right ideas and commentary
SwedishSwedishEnglishBulgarianCroatianCzechItalianMacedonianPolishRomanianSpanish
The Conservative
Nyheter & Kommentarer   |    TV   |    Print   |    Kolumnister

Miljö

Miljödomstol skapar akut hot mot svensk industri och jobb

80 procent av all cement i Sverige tillverkas i Slite på Gotland. Domstol vill stänga anläggningen av miljöskäl. Foto: Cementa.

Sverige har hamnat i en akut kris som kan skaka hela ekonomin - Miljödomstol stoppar 80 procent av cementtillverkningen i Sverige. ...

Sverige står inför en akut cementkris som kan leda till att uppemot 400.000 jobb försvinner när bostadsbyggande, gruvbrytning, väg- och järnvägsbyggen stoppas. Svenska handelskamrarna slår larm.

Nu kräver ett samlat näringsliv att den socialdemokratiska regeringen agerar skyndsamt för att undvika en kris. 

Nekat miljötillstånd innebär tvärstopp för svensk utveckling

Många tusentals arbetstillfällen är hotade och möjligheterna att starta upp Sverige efter pandemin försämras. Dessutom försvagas möjligheter att ta ett globalt ledarskap för en miljö- och klimatmässigt bättre cementproduktion, skriver elva Handelskamrar från norr till söder i debattartikel.

Bakgrunden till den förestående krisen är att Cementa nekats ett förnyat tillstånd för att bryta kalksten i befintliga täkter i Slite på Gotland. Det innebär att när tillståndet löper ut under hösten så försvinner omkring 75 procent av den svenska cementproduktionen i ett slag.

Det betyder stopp för nästan allt bostadsbyggande.Stopp för broar för väg- och järnväg. Även gruvbolaget LKAB har sagt att man måste stänga ner stora delar av gruvdriften om man inte får cement. 

På vänsterkanten och bland globalister rycker man på axlarna och menar att ”det är väl bara att importera”. Men import i så stora volymer är omöjligt att åstadkomma utan stora investeringar i infrastruktur för logistik, för att inte tala om miljöförstörande, tunga transporter. Under åratal kommer cementbrist i Sverige att stoppa alla större byggprojekt.

Sverige försvagas som industrination

Handelskamrarnas vd:ar skriver, ”Vår uppfattning är att konsekvenserna av ett produktionsstopp på Slite riskerar att bli ekonomiskt mycket kännbara för hela Sverige. Utöver risken för att svensk ekonomi skadas och väldigt många svenskar förlorar sina arbeten, så försvagas Sveriges möjlighet att som industrination bidra till en nödvändig grön omställning, vilken kräver en klimatmässigt bättre produktion av cement.”

Den nuvarande regeringen är på väg att avindustrialisera Sverige. De vill – på grund av absurda miljölagar – tvärstoppa utvecklingen. Klimatpolitiken har blivit religion, där man fullständigt bortser från logik och rationalitet.

En gång i tiden blev Socialdemokraterna (S&D) det dominerande partiet i Sverige därför att de förenade arbetstagarnas intresse med en stark tilltro till industrialisering och ekonomisk tillväxt. Allt det är borta. Socialdemokraterna sviker kärnan i sin egen historia när man bildat koalition med Mijöpartiet (Greens/EFA).

Det återstår att se om regeringen griper in, som man gjort i andra miljödomar I andrafall har man kört över miljödomstolar, fast då för att skärpa kraven jämfört med vad miljödomstolen beslutat.

Relaterat

Otryggheten ökar

Brott mot företag har ökat 40 procent på tre år

Dick Erixon 09.02.2021.

Hjärna, hand och hjärta

Universitetens storhetstid är förbi

Dick Erixon 05.01.2021.

Otryggheten ökar

Brott mot företag har ökat 40 procent på tre år

Dick Erixon 09.02.2021.

Hjärna, hand och hjärta

Universitetens storhetstid är förbi

Dick Erixon 05.01.2021.