Email Facebook Twitter LinkedIn
×ECR Party
The Conservative
ECR Party
TheConservative.onlineTwitterFacebookInstagramYouTubeEmailECR Party’s multilingual hub for Centre-Right ideas and commentary
SwedishSwedishEnglishBulgarianCroatianCzechItalianMacedonianPolishRomanianSpanish
The Conservative
Nyheter & Kommentarer   |    TV   |    Print   |    Kolumnister

Globaliseringen

Även liberaler överger nu “liberala världsordningen”

Foto: Radio Free Europe.

Inte heller historikern och författaren Anne Applebaum tror längre på den "liberala världsordningen" som genom globaliseringen skulle öppna gränserna och låta värdspolitiken styras genom internationella institutioner snarare än av självständiga nationer....

De liberala etablissemangen fick se sin världsbild krossas när ryska pansarvagnar rullade in över gränsen till Ukraina. Även om det går dåligt för Putins armé och ukrainarna försvarar sig tappert, visar kriget att den liberal världsordningen - när allt kan ordnas överstatligt via internationella institutioner och avtal - är en myt. Den existerar inte därför att det inte finns konsensus i världen om de värderingar vänsterpolitiker i väst vill ska gälla. Det finns spänningar och perspektiv på världsscenen som inte ryms inom en enda "världsordning", vilket prefix som än används. 

Detta har konservativa länge haft klart för sig. Men liberaler har följt efter vänsteraktivisterna som med stor energi och engagemang hävdar att vi kan skapa världsfred, bara vi lyssnar på John Lenons "Imagine". Men fred och samexistens bygger inte på att alla blir snälla och vänliga, utan på att olika makter och intressen balanseras mot varandra på ett sätt som gör att ingen tjänar på krig eller konflikt. 

Slut för liberala världsordningen 

En framträdande amerikansk röst i utrikesdebatten, historikern och författaren Anne Applebaum, har vittnat i amerikanska senatens utrikesutskott och där sagt: "Vi kan inte längre lita på gamla idéer om den liberala världsordningen, på internationella institutioner och avtal". Detta mot bakgrund av Putins invasion i Ukraina.

Applebaum problematiserade det faktum att dagens värld i allt högre grad påverkas av diktaturer och deras oligarker. Inte bara Ryssland. Ett allt större problem utgörs av Kina och Xi Jinping. Vi har också Venezuela, Iran och en rad andra diktaturer.

Dessa autokratier har kunnat förtrycka sina egna befolkningar och berikat sig själva. Och de placerar gärna sina tillgångar i västvärlden, som till skillnad från de egna länderna, respekterar äganderätten och upprätthåller den genom fungerande rättsstater. 

Förstör diktaturernas affärsmodell

Applebaum menar att diktaturer inte bara ska mötas med militär makt, utan att de internationella finanssystemen måste göras till västvärldens vapen i utrikespolitiken. Genom de omfattande sanktionerna mot Ryssland visar västvärlden att man har muskler att slå tillbaka mot diktaturernas växande inflytande.

Diktaturerna får inte sin makt bara genom våld utan i hög grad genom ekonomiska förmögenhet man skaffar sig genom penningtvätt.

"En mängd amerikanska och europeiska mellanhänder gör den här typen av transaktioner möjliga: advokater, bankirer, revisorer, fastighetsmäklare, PR-företag. Deras arbete är lagligt. Vi har gjort det så. Vi kan lika gärna göra det olagligt. Alltihop", sa Applebaum till senatsutskottet.

USA har tillämpat underrättelserna om ryska trupprörelser på ett nytt sätt inför Ukrainakriget: Man offentliggjorde de ryska trupprörelserna och varnade för att detta sker för att kunna angripa Ukraina. Applebaum vill att underrättelser om diktaturernas privatekonomi ska hanteras likadant. Genom att offentliggöra allt man vet om tillgångar som tillhör eller kontrolleras av Putin, Xi Jinping, Lukashenko, Maduro och andra diktaturer kan man urholka den styrka dessa tillgångar utgör för dem personligen.

Offensivt informationskrig

Väst bör, sa Applebaum, inte bara reaktivt svara på och motverka påverkansoperationer från ryska och andra diktaturer. Väst bör offensivt sprida kunskap och argument till diktaturernas breda publik genom egna medier som når in över dessa länder där medierna är regimtrogna.

Hon hänvisar till "Radio Free Europe" som var en viktig kanal för väst att under Sovjetunionens storhetstid nå in till de kommunistiska regimernas befolkningar. Efter murens fall vittnade många om hur viktigt det varit att man i Östeuropa kunde lyssna på andra nyheter än de kommunistregimerna publicerade.

"Hundratals begåvade ryska journalister och mediaproffs har just flytt från Moskva: Varför inte starta en rysk tv-kanal, kanske gemensamt finansierad av Europa och Amerika, för att anställa dem och ge dem ett sätt att arbeta?"

Väst måste sätta ner foten - FN är överspelat

Applebaum påpekar också att västvärlden inte talat klarspråk mot diktaturerna. "Putin trodde inte väst skulle agera mot ryska invasionen i Ukraina", menar hon. Väst måste bli bättre på att tala om var man står, där strider om demokrati pågår, som i Hongkong, Venezuela, Burma.

Jag är normalt skeptisk när denna typ av argument framförs, eftersom det inte ger några konkreta förslag på "hur" detta ska gå till. Men Applebaum ger faktiskt ett sådant konkret förslag: Skapa alternativ till Förenta Nationerna. FN fyller inte längre någon uppgift. Många internationella institutioner är fyllda av diktaturernas företrädare. Och i FN har Ryssland och Kina båda vetorätt. 

"Faktum är att diktaturerna i åratal undergrävt FN och alla andra internationella organisationer som enligt konventionell visdom skulle främja mänskliga rättigheter och förhindra exakt den typ av oprovocerat krig som vi ser utspela sig idag. Det kan vara dags att skapa några alternativ, att fundera över hur den demokratiska världen kan organisera alternativ, då FN inte längre är intresserade av att driva en fredlig utveckling", summerar Applebaum.

Dags för konservativ realpolitik

Ja, detta Putins anfallskrig i Ukraina är den definitiva spiken i kistan för den liberala världsordning där man tror att vänliga samtal är vägen till fred. Idag ser vi bevis på att det är motsatsen: mjukt och vänligt prat har invaggat Putin i uppfattningen att han kan anfalla utan att bli straffad. Det vänliga pratet har underblåst krigsviljan.

Nu har tiden kommit för konservativ realpolitik. Förenta Nationerna kan i kraftigt nedbantad form vara diskussionsforum mellan demokratier och diktaturer, men någon roll i världspolitiken ska organisationen inte ha. Ett nytt Demokratiernas Förbund borde bildas av västvärlden, där länder kvalificerar sig genom att uppfylla vissa specifika och objektiva kreterier för folkstyre och rättsstat. Det vore ett sätt att skapa ökad tyngd för västvärldens hållning, och på motsvarande sätt försvaga diktaturerna.

Det är ett intressant tecken i tiden att det var det vänsteraktivistisak Demokratiska partiet som har majoritet i senaten och dess utskott, som bjöd in den liberale historikern Anne Applebaum och att hon framförde ett så realpolitiskt anförande. 

Verklighetens realism kanske kommer att ersätta den grundlösa idalismen på världsscenen, också för oss i Europa.

*

Läs Anne Applebaums redogörelse som publicerats som artikel i The Atlantic: America Needs a Better Plan to Fight Autocracy.

Relaterat

Sverige och Finland

Ingen Nato-ansökan idag

Dick Erixon 13.04.2022.

Säkerhetspolitik

Finland och Sverige allt närmare Nato-medlemskap

Dick Erixon 12.04.2022.

Säkerhetspolitik

Sverige och Finland överväger att gå med i Nato

Dick Erixon 17.03.2022.

Geopolitiskt vägval

Kina förlorar på ryska kriget mot Ukraina

Dick Erixon 12.03.2022.

Sverige och Finland

Ingen Nato-ansökan idag

Dick Erixon 13.04.2022.

Säkerhetspolitik

Finland och Sverige allt närmare Nato-medlemskap

Dick Erixon 12.04.2022.

Säkerhetspolitik

Sverige och Finland överväger att gå med i Nato

Dick Erixon 17.03.2022.

Geopolitiskt vägval

Kina förlorar på ryska kriget mot Ukraina

Dick Erixon 12.03.2022.