Email Facebook Twitter LinkedIn
×ECR Party
The Conservative
ECR Party
TheConservative.onlineTwitterFacebookInstagramYouTubeEmailECR Party’s multilingual hub for Centre-Right ideas and commentary
RomanianRomanianEnglishBulgarianCroatianCzechItalianMacedonianPolishSpanishSwedish
The Conservative
Ştiri și comentarii   |    TV   |    Print   |    Cronicari

lgbti means left ideology

Raportul Matić – continuatorul rapoartelor Lunacek – (Zuber) - Estrela (partea a II-a)

Sexual Revolution - Romania Expres

O expunere clară, directă, fără ambiguități, radicală și alarmantă a ideologiei revoluției sexuale în stadiul ei actual, precum și al obiectivelor, la fel de radicale, ale adepţilor şi promotorilor noii corectitudini morale și politice...

Prezentului raport Matic de mai sus (din partea I) i se adaugă alte rapoarte precursoare, pe care le vom evidenţia în continuare; asta pentru a forma o imagine de ansamblu, necesară la evidenţierea concluziilor. Prin urmare, în ordine anticronologică avem mai jos un scurt istoric:

31.01.2014 -  Raportul Zuber:  poartă numele fostei membre a Parlamentului European, Inês Cristina Zuber, eurodeputat.

Ce punctăm despre Cristina Zuber – membră a Partidului Comunist Portughez – partid marxist-leninist, de stȃnga. Despre raportul Zuber – foarte multe alte detalii aici, aici şi aici.

Ȋn limba romȃnă, raportul Zuber are 28 de pagini, din care coperta, cuprinsul şi ultima  pagină, care cuprinde detalii de identificare şi de exprimare a voturilor, sunt în număr de 3. Din cele 25 rămase, avem un număr de de  23 pagini ( de la 3 la 26) ce cuprind  problematizarea propriu-zisă, prin referire la numeroase legi, acorduri, articole, declaraţii, definiţii, diverse rapoarte, rezoluţii, regulamente, convenţii; o problematizare care foloseşte itemi integrativi, precum ,,avȃnd în vedere, întrucȃt’’, verbe de felul ,,a constata, a sublinia, a recunoaşte, a invita, a încuraja, a observa, a exprima, a îndemna, a insista, a recomanda, a solicita’’, a condamna, a reaminti’’, toate acestea în relaţie cu sintagma ,,statele membre şi Comisia’’. Expunerea de motive pentru susţinerea şi implementarea la nivel european a politicilor aborţioniste se întinde pe 1,5 pagini, de la 26 la 27.  Paginile 28 la 31 cuprind situaţia votului final în cadrul  Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen.

Leit-motivul raportului este  sintagma ,,egalitatea dintre femei şi bărbaţi în UE – 2012’’; este cel mai ,,blȃnd’’ raport dintre acestea analizate şi care, cu cȃteva excepţii, vorbeşte ,,la obiect’’ despre ,,egalitatea între cele două sexe’’, şi  mai puţin despre drepturile LGBTI sau despre politicile aborţioniste. Cu toate acestea, face parte din aceeaşi grupă cu Estrela-Lunacek.

 

07.01.2014 - Raportul Lunacek: poartă numele fostei membre a Parlamentului European, Ulrike Lunacek, eurodeputat. Despre Ulrike Lunacek aveti aici multe detalii.

Ce mai punctăm despre autoarea raportului: de orientare LGBTI (lesbian), membră a Partidului Verzilor din Austria, partid de orientare progresistă, adoctrinar; la origini,  de stȃnga.

Despre raportul Lunacek: aveţi aici, aici şi aici multe alte detalii.

Ȋn limba romȃnă, raportul Lunacek are 19  pagini, dintre care coperta, cuprinsul şi ultimele două pagini, care cuprind detalii de identificare şi de exprimare a voturilor sunt în număr de 4; din cele 15 rămase, un număr de 10 pagini ( de la 3 la 12) cuprind acelaşi tip de problematizare stufoasă prin referirea la numeroase legi, acorduri, articole, declaraţii, definiţii, diverse rapoarte, rezoluţii, regulamente, convenţii; o problematizare care foloseşte itemi integrativi, precum expresiile ,,avȃnd în vedere, întrucȃt’’, verbe de felul ,,a reitera, a sublinia, a recunoaşte, a invita,  a observa, a îndemna, a insista, a recomanda, a solicita’’, a condamna, a considera’’, toate acestea în relaţie cu sintagmele ,,Comisia Europeană’’ şi ,,statele membre UE’’. De la pagina 5 la  pagina 12 se prezintă ,,conţinutul foii de parcurs’’: în fapt, recomandări, măsuri propuse, în toate domeniile vieţii de zi cu zi ale europenilor, pentru recunoaşterea şi promovarea drepturilor persoanelor LGBTI (lesbiene, homosexuali, bisexuali, transsexuali, intersexuali). Urmează de la pagina 13 ,,expunerea de motive’’ pentru susţinerea şi implementarea la nivel european a politicilor pro-LGBTI; de exemplu, cităm de la pagina 15, punctul 8: ,,persoanelor LGBTI ar trebui să li se furnizeze opţiuni reproductive şi servicii de fertilitate într-un cadru nediscriminatoriu’’, pȃnă la pagina 17. Paginile 18 la 19 cuprind rezultatele voturilor finale în cadrul Comisiei pentru libertăţi civile şi afaceri interne.

Leit-motivul raportului sintagma ,,foaia de parcurs UE împotriva homofobiei şi discriminării pe motiv de orientare sexuală şi identitate de gen’’. Per ansamblu, raportul Lunacek cuprinde mult mai multe elemente aplicative şi este mult mai sintetic, comparativ cu raportul Estrela.

 

02.12.2013 - Raportul Estrela: poartă numele fostei membre a Parlamentului European, Edite Estrela,  eurodeputat.

Mai multe detalii despre autoarea raportului aveţi aici. Ce mai punctăm despre Edite Estrela – reprezentantă din partea Partidului Socialist din Portugalia, orientare centru-stȃnga.

Despre raportul Estrela – aveţi aici, aici, şi aici multe alte detalii.

 

Ȋn limba romȃnă, raportul Estrela are 33 de pagini, din care coperta, cuprinsul şi ultimele două pagini cuprind detalii de identificare şi de exprimare a voturilor, acestea fiind în număr de 4, plus pagina 20, cu un singur rȃnd. Din cele 28 rămase, mai mult de  17 pagini ( de la 3 la 20) cuprind o problematizare amplă prin referire la numeroase legi, acorduri, articole, declaraţii, definiţii, diverse rapoarte, rezoluţii, regulamente, convenţii; o problematizare care foloseşte itemi integrativi, precum sintagmele ,,avȃnd în vedere, întrucȃt’’, verbe de felul ,,a reitera, a sublinia, a recunoaşte, a invita, a regreta, a observa, a exprima, a îndemna, a insista, a recomanda, a solicita’’, a condamna, a reaminti’’, toate acestea în relaţie cu sintagma ,,statele membre UE’’. Expunerea de motive pentru susţinerea şi implementarea la nivel european a politicilor aborţioniste se întinde pe 7 pagini.  Avem o opinie minoritară împotriva raportului semnată de fosta europarlamentară Anna Zaborska, din Slovacia, din partea partidului Uniunea Creştină. Paginile 29 la 31 cuprind avizul Comisiei pentru Dezvoltare, care a avut ca raportor pe Michael Cashman, UK, din partea Partidului Laburist.

Leit-motivul raportului sintagma ,,sănătatea sexuală şi reproductivă şi drepturile aferente’’, prescurtat SSRD.

 

Concluzii:

 1. toate rapoartele de mai sus au fost propuse, promovate, susţinute şi votate de partide de stȃnga: comunist-marxist-leniniste, progresist-adoctrinare, de centru-stȃnga;
 2. toate doamnele foste eurodeputate care au susţinut respectivele rapoarte sunt persoane cu vederi de stȃnga, membre în partide de proveninenţă de stȃnga, susţinute în grupuri de partide din Parlamentul European de stȃnga; fostele eurodeputate sunt din Portugalia şi Austria, exponente ale ,,sexului frumos’’;
 3. noutatea raportului Matić – susţinut de un reprezentant al ,,sexului tare’’; din Croaţia; prin urmare, toate cele patru rapoarte – propuse de oameni de stȃnga, în Parlamentul European, proveniţi din partide de stȃnga;
 4. toate rapoartele au fost formulate în Comisiile pentru  ,,drepturile femeii şi egalitatea de gen’’; excepţia este la raportul Lunacek, care a fost formulat în cadrul Comisiei pentru ,,libertăţi civile şi afaceri interne’’;
 5. rapoartele Estrela şi Zuber au ca autoare două doamne din Portugalia, care au făcut parte din aceeaşi comisie şi s-au susţinut reciproc prin vot;
 6. raportul ,,Lunacek’’ a fost votat în comisie şi de autoarele rapoartelor Estrela şi Zuber;
 7. invocarea a foarte multe documente din afara arealului politico-geografic şi social european, de la alte instituţii, cum ar fi ONU, diverse conferinţe desfăşurate în timp pe toate meridianele planetei, arată sinergia în acţiune a partizanilor globalizării. Practic, Parlamentul European şi Comisia Europeană sunt în prima linie de acţiune pentru promovarea globalizării, prin promovarea măsurilor şi a documentelor cu caracter nivelator, care vizează anularea principiului ,,suntem egali, dar nu suntem la fel’’;
 8. în toate aceste patru rapoarte există o adevărată ,,inundaţie’’ a textelor cu expresia ,,egalitatea de gen’’, în fapt, pretextul perfect pentru susţinerea prin mijloace politice a LGBTI;
 9. acronimul ,,LGBTI’’ (lesbiene, homosexuali, bisexuali, transsexuali, intersexuali) şi-a însuşit o categorie social-umană distinctă, identificată prin termenul consacrat de ,,intersexuali’’, termen  care înlocuieşte termenii ,,hermafrodit/androgin’’. O simplă tastare a termenilor ,,hermafrodit sau androgin’’ în motoarele de cautare ale internetului dezvaluie foarte multe informaţii despre această categorie reală de populaţie umană. Este motivul real care a fost exploatat de adepţii corectitudinii politice pentru susţinerea introducerii în documentele oficiale al celui de ,,al treilea sex’’, în multe ţări. Alăturarea aceste categorii, I, la mişcarea LGBT s-a făcut şi pe baza comportamentelor sexuale de tip LG (lesbian/gay sau homosexual), pe care multe persoane încadrabile în această categorie I le-au adoptat. Ȋnsă, în mod obiectiv, această categorie umană distinctă, care trebuie privită cu iubire şi tratată cu tot respectul, la fel cum tratăm orice persoană umană heterosexuală (şi nu doar atȃt), este exploatată ideologic de adepţii şi corifeii mişcărilor politice de stȃnga, progresiste. De ce aşa? Pentru că, în cazul primelor patru categorii LGBT, la baza acţiunilor lor stă un act voliţional, necondiţionat genetic şi structural, pe cȃnd la baza acţiunilor categoriei ,,I’’ sunt determinări genetice, structurale (aşa s-au născut), care formează baza actelor de voinţă şi de comportament. Există posibilitatea de corecţie prin intermediul chirurgiei plastice, precum şi a tratamentelor endocrinologic-hormonale specifice;
 10. absolut toate rapoartele pun accent pe ,,sensul vieţii’’ persoanelor care se declară LGBTI şi vizează posibilitatea reală ca persoanele LGBTI să beneficieze de sănătate sexuală şi reproductivă şi de toate drepturile aferente în UE: dreptul la reproducere, prin colectarea de ovule sau material seminal, prezervarea acestora prin mijloace specifice şi folosirea acestora ulterioară, dacă subiecţii doresc. Nu ar fi un mare deranj, dacă toate acestea ar fi platite de aceste persoane din buzunarele proprii, dar ele sunt achitate din asigurarile de sănătate, adică din banii de taxe şi impozite percepute tuturor!
 11. în fine, absolut toate aceste patru rapoarte, în preambulurile lor folosesc repetitiv argumentul autorităţii, prin folosirea itemilor integrativi ,,avȃnd în vedere, întrucȃt, etc’’ despre care am scris mai sus; prin apelul la autoritate, nu creşte valoarea de adevăr a argumentaţiilor prezentate în ,,expunerile de motive’’ ale rapoartelor, prin urmare, polisilogismele/,,expunerile de motive’’ devin necesarmente false sau, cel puţin nesigure d.p.d.v. al gradului de veridicitate logică! Despre ,,efectele folosirii inflaţioniste’’ a argumentului autorităţii în expuneri, aveţi aici, aici şi aici  explicaţii suplimentare.