Email Facebook Twitter LinkedIn
×ECR Party
The Conservative
ECR Party
TheConservative.onlineTwitterFacebookInstagramYouTubeEmailECR Party’s multilingual hub for Centre-Right ideas and commentary
BulgarianBulgarianEnglishCroatianCzechItalianMacedonianPolishRomanianSpanishSwedish
The Conservative
Новини § Коментари   |    TV   |    Print   |    Колумнисти

Трябва да поговорим за Конференцията за бъдещето на Европа

Според Европейската Комисия, Конференцията за бъдещето на Европа (COFE) има за цел „да отрази нашето многообразие и да доведе духа на Европа отвъд столиците, достигайки до всички краища на ЕС, укрепвайки връзката между европейците и институциите, които работят за тях.“.

Институциите на ЕС, чийто ръководства са инфилтрирани от федералистки лобита и неправителствени, „граждански“ организации, представят Конференцията за бъдещето на Европа като рядък шанс за развитието на европейския проект. Според тях това е начина „отдолу нагоре“ т.е. иницииран от обикновените граждани, да бъде доведена промяна в Общността. Проблемът обаче е, че подобен подход ще бъде едно предателство спрямо обикновените хора. Тези организации не могат да представляват гражданите на ЕС, тъй като нямат демократична легитимност т.е. не са избирани от никого. Особен проблем е финансирането на неправителствените организации участващи на Конференцията.

Нека обясня какъв е проблемът. По-рано тази година, в пленарно заседание на Европейския парламент гласувахме ежегодния доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел I ‒ Европейски парламент. В рамките на този доклад беше внесено изменение, което призовава за ангажимент за пълна прозрачност относно разходите за тази конференция, включително за водене на отделни отчети и за одитен доклад от Европейската сметна палата за всяка година на функционирането ѝ. 329 членове на ЕП гласуваха „за“, 360 „против“ и 10 „въздържал се“.

Същите хора, които непрестанно говорят за върховенство на закона и борба с корупцията гласуваха против. Както обикновено, тук говорим за потресаващ двоен стандарт. Ето защо т.нар. „граждански панели“, нямат легитимност и не могат да представляват европейските граждани. Те ще бъдат използвани като клакьори, които да прокарват дневния ред на бюрократи и федералисти.

В рамките на Конференцията за бъдещето на Европа, Европейската Комисия действа по скоро като ЦК на КПСС в бившия СССР. Решенията се взимат тайно, без прозрачност и с единствена цел да увеличат властта на и без това раздутата бюрократична машина.

Европейската Комисия не е отговорила на няколко въпроса от съществено значение. Обикновено тя, както и подопечните ѝ бюрократи от стъкления балон на институциите, твърдят че прозрачността и откритостта на процедурите за вземане на решения са основополагащи ценности на ЕС. Те безспорно са от съществено значение за една система, основана на върховенството на закона.

Два въпроса са от съществено значение а до ден днешен остават без отговор.

1. Може ли Комисията да предостави списък на всички покани за представяне на предложения и търгове, както и на всички безвъзмездни средства, отпуснати във връзка с конференцията? Подобно искане беше отправено от нашата група в рамките на разискванията относно Конференцията в комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент. Отговор не последва.

2. Ще покаже ли ангажираността си за прозрачност, като гарантира, че относимата финансова информация е леснодостъпна, например на страницата „относно“ на официалния уебсайт на конференцията? Европейската комисия към настоящия момент категорично отказва да даде информация относно финансовият аспект на Конференцията за бъдещето на Европа.

Докато не получим отговори на тези въпроси, няма как да приемем Конференцията за легитимна. Този инструмент не представя адекватно европейските граждани а просто служи за поредна манипулация и заграбване на компетенции от страна на европейската бюрокрация. Още повече, че това не са единствените проблеми свързани с организацията на конференцията.

Миналата година Европейският парламент предложи възможности за финансиране на дейности, свързани с Конференцията за бъдещето на Европа. Кампаниите в социалните медии показват, че парите на данъкоплатците се използват за пораждане на ангажираност сред младите хора и гражданското общество, както и за медийното отразяване на конференцията.

Мнозинството от членовете на Парламента гласуваха за отхвърляне на „ангажимент за пълна прозрачност“, свързан с финансирането на конференцията. Институциите на ЕС използват отделни бюджети за финансиране на конференцията и на официалния уебсайт на конференцията няма информация относно финансирането или безвъзмездните средства, отпускани във връзка с конференцията. Това представлява грубо погазване на принципа за прозрачност относно разходването на публични средства.

Още по-притеснително е, че Европейската Комисия не може да отчете общото отражение на Конференцията за бъдещето на Европа върху бюджета и съответната разбивка на разходите по видове финансирани дейности. Това е един дебат, който тепърва трябва да бъде обсъждан. Според бюрократите и федералистите, легитимността на Конференцията е абсолютна. Ако обаче няма прозрачност в разхождането на средствата, за каква легитимност можем да говорим?